# 28 Galeria Wici.Info - Kielce
Ryszard Gancarz / Grafika
Urodzony w 1955 roku w Mielcu. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1980 r. dyplom z wyróżnieniem w pracowni Miedziorytu prof. Mieczysława Wejmana. Zaj­muje się rysunkiem, malarstwem i grafiką użytkową. W 1986 i 2000 roku był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Ma w swoim dorobku ponad 20 wystaw indywidualnych i udział w wielu imprezach artystycznych w kraju i za granicą, był wielokrotnie nagradzany np. w sandomierskich „Porównaniach” i kieleckim „Przedwiośniu”. Jego prace znajdują się w pań­stwowych zbiorach muzealnych i wielu kolekcjach prywatnych. Mieszka i tworzy w Sandomierzu. Jest członkiem ZPAP w Krakowie.
e-mail: gancarz@poczta.onet.pl

Kornel W. Arciszewski Teczka nr 5 Galeria Wici.Info - Kielce

#
Kornel W. Arciszewski / Teczka nr 5
Edward Tuz / malarstwo
Paweł Biernacki / malarstwo
Jerzy Bednarski / fotografia - akt
Jerzy Ozga / Pastele
Ola Makowska / Mezzotinta
Jacek Rzodeczko / fotografia
Paweł Wójcik / fotografie z cyklu Kieleccy Artyści
Małgorzata Bielecka / Malarstwo
Krzysztof Jackowski / Malarstwo
Marek Wawro / Malarstwo
Paweł Pierściński / Kieleckie Krajobrazy
Arkadiusz Latos / Rzeźba
Marek von Gayvon / Rysunek
Andrzej Ziemkiewicz / Widziane z nieba - Fotografia
Wojciech Gepner / Fotografia
Krzysztof Pęczalski / Świętokrzyskie z lotu ptaka
Karolina Zdunek / Malarstwo
Jacek Nowakowski / Malarstwo
Stanisława Zacharko / Fotografia
Magdalena Szplit / Linoryt

Wici - Kielce / Informator Hipertextowy